GeoLand - systém na správu geodetických informácií o území

Súbor modulov systému Terra pre geodetické kancelárie, developerov.

Geodet - komplexný súbor nástrojov pre evidenciu geodetických a katastrálnych informácií o území. Geometrické plány - import VGI a XML. Vyhľadanie vlastníctva v údajoch katastra na základe geometrického plánu (XML). Výkupy a dočasné zábery pozemkov, súpisy vlastníkov a spracovanie zmlúv.

Majetok - určenie vlastníkov v území na základe údajov katastra. Určenie záujmového územia hranicami parciel alebo graficky. Vyhľadanie vlastníctva v zadanom území aj vo viacerých katastrálnych územiach. Určenie vlastníkov a správcov, možnosť tlače vlastníctva - zoznamy parciel, výrezy máp.

Kataster - popisné a grafické údaje katastra, import FÚVI, VGI. Vyhľadávanie, filtrovanie, zobrazeni výberov v mape.

Mapy - zobrazenie vektorových a rastrových máp Vektorové mapy - katastrálne, technické, účelové Rastrové mapy - ortofoto, katastrálne, technické, územné plány a iné.

Dokumenty - pripojenie dokumentov, správa údajov

Snímka GeoLand

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 7.20

Aktualizácia

22. novembra 2023