Cenník programu GeoLand

Ceny sú platné od 1.1.2018
Ceny sú koncové a sú uvedené v € za licenciu pre 1 používateľa.
Cenovú ponuku pri nákupe viac licencií Vám vypracujeme na vyžiadanie.

GeoLand - trvalá licencia:

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
ZÁKLAD, MAPA, KATASTER základné nástroje systému potrebné pri práci s ľubovoľným modulom 840,00 1008,00

Voliteľné moduly GeoLand:

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
GEODET import, správa a výstupy geom. plánov na výkupy, zábery pôdy 410,00 492,00
OBNOVA KATASTRA obnova katastrálneho operátu 550,00 660,00
MAJETOK analýza, sumarizácia vlastníctva a správy pozemkov v území 360,00 432,00

Aktualizácia

Názov Popis Cena bez DPH Cena s DPH
AKTUAL 12 aktualizácia programu a podpora používateľov na 12 mesiacov od 180,00 *)  
AKTUAL 24 aktualizácia programu a podpora používateľov na 24 mesiacov od 300,00 *)  

*) Závisí od počtu licencií a modulov.

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 6.58

Aktualizácia

15. júna 2022