Modul Obnova katastra

Modul Obnova katastra je určený na spracovanie operátu pre obnovu katastra nehnuteľností - OKO

Popis modulu

Modul umožňuje určiť obvod pre spracovanie obnovy katastrálneho operátu (ďalej OKO) . Základné úlohy modulu sú orientované na spracovanie nových parciel v obvode OKO.

Základné vlastnosti
  • import platného stavu katastra nehnuteľností
  • import spracovanej katastrálnej mapy nového stavu
  • naplnenie a aktualizácia údajov o parciel
  • výpisy vlastníkov a ich vlastníctva doterajších a nových parciel
  • zostavenia parciel
  • generovanie výstupného súboru FÚVI pre zápis do katastra nehnuteľností
Praktické použitie
  • Spracovanie OKO
  • Kontrola a prezentácia OKO
  • Vytvorenie FÚVI OKO

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» GeoLand 7.260

Aktualizácia

17. mája 2024